Home

Welcome to your new site.

Welcome to your new site! You can edit this page by clicking on the Edit link. For more information about customizing your site check out http://learn.wordpress.com/

Latest from the Blog

2020- Infuencer

Kết thúc năm 2020, ngoài Covid thì Influencers lại có tác động cực kì mạnh mẽ đến nhận thức, tư duy và cả hành động của mình. Về chủ đề này, mình định viết từ rất lâu rồi nhưng mình muốn để dành nó đến khi kết thúc năm, và lẽ ra mình nên viếtContinue reading “2020- Infuencer”

Viết cho tháng 11 đã qua

Hừm, nay là ngày đầu tiên của tháng 12, cũng là tháng cuối năm 2020 đầy biến động này rồi. Năm nay là một năm đặc biệt với cả thế giới và cũng là năm đặc biệt với mình- năm của những lần đầu. Bây giờ tổng kết năm thì chắc hơi sớm nhỉ? vìContinue reading “Viết cho tháng 11 đã qua”

Get new content delivered directly to your inbox.

Create your website at WordPress.com
Get started